Trwa nabór na ławników do słubickiego sądu

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury osób, na ławników w kadencji 2020-2023.W sumie potrzebnych jest 9 osób, 6, które będą orzekać w sprawach prawa pracy i 3 w pozostałych sprawach. Szczegóły znajdują się w załączniku.