Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca wspominamy osoby związane z podziemiem antykomunistycznym, żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu.

Dlaczego Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzimy właśnie 1 marca? Bo jest to data historyczna. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia \"Wolność i Niezawisłość\". Zginęli wtedy: Łukasz Ciepliński, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Adam Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol Chmiel i Józef Rzepka. Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość ich akcji wymierzona była w oddziały zbrojne Urzędu Bezpieczeństwa czy Milicji Obywatelskiej. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Historycy podkreślają, że nadal są to tylko szacunkowe dane, bo nie ma pełnej wiedzy na ten temat.