Dowód z czipem? Są korzyści!

Od 4 marca można składać wnioski o nowe, elektroniczne dowody osobiste. E-dowód będzie plastikową kartą z elektronicznym czipem, na którym zostaną zapisane dane właściciela dokumentu. Elektroniczny dowód osobisty ma być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia, podmiotami komercyjnymi (na przykład bankami), pozwoli też korzystać z elektronicznych bramek na lotniskach w Unii Europejskiej. Co ważne, jeśli ma się ważny dowód osobisty, nie trzeba go wymieniać.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, ale dodatkowo dzięki warstwie elektronicznej osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznego podpisywania dokumentów (podpis osobisty), logowania się do portali administracji publicznej (np. ePUAP) czy korzystania z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Jeśli będzie się chciało używać elektronicznych funkcji e-dowodu to przy odbiorze dokumentu lub później, w dowolnym urzędzie gminy, można ustalić kody PIN – do logowania PIN 1 (zawierający 4 cyfry) i do składania podpisu osobistego PIN2 (zawierający 6 cyfr). Nowe dowody osobiste będą bezterminowe i będą podlegać wymianie jedynie na wniosek właściciela.