Tu bezpłatną pomoc otrzymają osoby uzależnione i ich bliscy

Od dziś, 1 lutego 2019 r., w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym mieszczącym się w Słubickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4, (drugie piętro, pokój 35) wznawiają swoje dyżury instruktorki terapii uzależnień Lidia Krzyżanowicz oraz Ewa Grobys. Osoby uzależnione oraz członków ich rodzin zachęcamy do bezpłatnego korzystania z usług mających na celu do motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, wspieranie abstynencji oraz konsultowanie bieżących problemów oraz prowadzenie treningów umiejętności psychologicznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych z gminy Słubice. Ewa Grobys przyjmuje w każdy piątek, a Lidia Krzyżanowicz w każdy wtorek w godzinach 16.00-20.00.