600 tys. zł dotacji od gminy dla organizacji pozarządowych!

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak ogłosił dziś, 29 stycznia 2019 r.) konkursy dla organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, ochroną i promocją zdrowia, bezpieczeństwem publicznym, ratownictwem wodnym oraz upowszechnianiem kultury i sztuki. Największą część przeznaczonej kwoty, bo aż 340 tys. zł, gmina wyda na wspieranie działań profilaktycznych, żeby zapobiegać spożywaniu alkoholu i substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Temu mają służyć m.in. zajęcia pozalekcyjne, obozy szkoleniowe, zorganizowane formy spędzania wolnego czasu dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.

- Gmina co roku, na dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspierają samorząd w różnego rodzaju działaniach służących mieszkańcom, wydaje podobną kwotę. W ubiegłym roku było to dokładnie 610 tys. zł – przypomina burmistrz M.Olejniczak.  Przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński podkreśla, że się cieszy, że gmina przeznacza tak duże środki na wsparcie organizacji, które pomagają realizować zadania publiczne.

- Trzy konkursy dla organizacji pozarządowych, które już rozstrzygnięto, rozpisane były na dwa lata i dotyczyły realizacji zadań publicznych w 2018 i 2019 roku, związanych z kulturą fizyczną i sportem (przyznano 180 tys. zł), przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (15 tys. zł) i wsparciem trzeciego sektora (15 tys. zł). W ramach obecnie ogłoszonych konkursów do podziału jest 385 tys. zł, a 5 tys. zł jest nadal zarezerwowane dla organizacji zajmujących się ekologią – informuje Sabina Matkowska, kierowniczka Biura Spraw Społecznych w słubickim urzędzie miejskim. Oznacza to, że w tym roku organizacje pozarządowe dostaną w sumie 600 tys. zł dotacji.

W załącznikach znajdują się ogłoszenia o konkursach ogłoszonych przez gminę.