Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. działki 166/7 stanowiącej własność Gminy Słubice

lp.

położenie

numer

działki

powierzchnia

nr księgi wieczystej

cena wywoławcza

nieruchomości

wadium

1

Słubice
ul. Wincentego Witosa

166/7

0,0370 ha

GW1S/00027705/2

19.000,00 zł

3.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium.
W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy
w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 stycznia 2019 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.