Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w miejscowości Pławidło.

Lp.

położenie lokalu

 

 

nr ewid. działki

opis użytku

powierzchnia działki

 

(m²)

powierzchnia zabudowy

 

(m²)

cena wywoławcza nieruchomości

(zł)

wadium

 

 

(zł)

1.

obręb 1-Plawidło

 

34/5

grunty rolne zabudowane

917

43,47

17 500

2 000