Słubice i Frankfurt aktywnie na Festiwalu Pol'and'Rock

Roman Siemiński, zastępca burmistrza Słubic i Milena Manns, zastępca nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą wzięli dziś, 3 lipca, udział w Festiwalu Pol'and'Rock, w Kostrzynie nad Odrą. Już od czwartku są tam przedstawiciele dwumiasta, którzy prezentują wspólny projekt „Playground Europe”.

Można tam wziąć udział m.in. w quizie o Dwumieście i Europie, warsztatach teatralnych i plastycznych, rozmowie o pograniczu „Polak, Niemiec dwa bratanki”, poznać ofertę Viadriny i Collegium Polonicum, spotkać się ze studentami, doradcami zawodowymi, pośmiać się przy polsko-niemieckich łamańcach językowych czy odwiedzić Mobilny Urząd Miasta Słubfurt lub wziąć udział w warsztacie słubfurckiego radia obywatelskiego.

Playground Europe będzie działał do soboty, można tam zajrzeć od 12.00 do 18.00.

„Playground Europe” to element unijnego projektu „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice” realizowanego przez gminę Słubice w partnerstwie z miastem Frankfurt i Europejskim Uniwersytetem Viadrina.