Berlin i Warszawa będa wspierać nasz transgraniczny autobus

Burmistrz Tomasz Ciszewicz wziął dziś (12 kwietnia) w Berlinie udział w posiedzeniu Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Wspólnie z Christianem Kuke, prezesem miejskiej spółki komunikacyjnej z Frankfurtu nad Odrą (Stadtverkehrgesellschaft ), mówili o chęci kontynuowania wspólnej linii autobusowej, która łączy nasze miasta od grudnia 2012 roku. – Ucieszyło mnie, że przedstawiciele ministerstwa infrastruktury zadeklarowali, że poprą nasze starania w tym zakresie – mówi burmistrz i dodaje, że został zaproszony do Warszawy na rozmowy na ten temat.

- Komitet przyznał, że nadal brakuje przejrzystości w kwestii wspólnego finansowania publicznego transportu transgranicznego i co ważne, uznał transgraniczną mobilność za istotny czynnik w zrównoważonym rozwoju pogranicza – podkreśla burmistrz. – Jasno powiedziano, że konieczne jest zbadanie ram prawnych oraz wypracowanie propozycji na rzecz zniesienia przeszkód w realizacji transgranicznej komunikacji publicznej – dodał.

Linia autobusowa 983, którą obsługuje niemiecki przewoźnik, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem słubiczan i frankfurtczyków, a także turystów odwiedzających nasze Dwumiasto. W marcu 2016 roku w autobusie powitano milionowego pasażera.  

Obradom XXXVII posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej przewodniczyli: Anne Quart, Sekretarz Stanu ds. Europejskich i Ochrony Konsumentów w Ministerstwie Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia i Marek Subocz, Wicewojewoda Zachodniopomorski.