Helga Grune z brandenburskim odznaczeniem „Wolontariusz Miesiąca”

Dziś w Collegium Polonicum odbędzie się uroczyste wręczenie odznaczenia „Wolontariusz Miesiąca” Heldze Grune ze Stowarzyszenia My Life – historia opowiedziana e.V, która spisała ok. 60 biografii mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza. Odznaczenie to przyznawane jest za wyjątkowe, bezinteresowne zaangażowanie na rzecz dobra powszechnego. H. Grune od 2005 roku jest członkinią Stowarzyszenia, którego głównym celem jest szerzenie oraz pielęgnowanie kultury opowieści oraz refleksji biograficznej.

Stowarzyszenie spisało dotychczas ok. 400 biografii mieszkańców regionu przygranicznego. Biografie te przechowywane są w Archiwum Ludzkich Losów, które mieści się w budynku biblioteki Collegium Polonicum. Członkami Stowarzyszenia są zarówno Polacy, jak i Niemcy.

- Helga Grune samodzielnie spisała ok. 60 biografii (każda po 20-30 stron), jest zatem najbardziej produktywnym członkiem Stowarzyszenia. Ponadto jest autorką jednego z największych projektów w historii Stowarzyszenia pt. „Katolicy w NRD - między izolacją, oportunizmem a opozycją”. W ramach projektu powstała książka oraz wystawa objazdowa, która dotychczas prezentowana była już w 60 miastach - informuje Ewa Bielewicz-Polakowska z Collegium Polonicum. - Pani Grune ma również swój udział w znanej na cały Frankfurt inicjatywie. Od marca 2009 roku do kwietnia 2017 w Bibliotece Miejskiej we Frankfurcie nad Odrą odbyło się ponad 50 „Popołudni z Biografią”, które bardzo integrująco działały na środowisko miejskie. P. Grune odgrywała przy organizacji, planowaniu oraz doborze gości najważniejszą rolę - dodaje.

Odznaczenie będzie wręczone przez Martina Gorholta, pełnomocnika Brandenburgii przy Rządzie Federalnym oraz pełnomocnika Rządu Krajowego ds. Kontaktów Międzynarodowych. Obecni będą również zastępca burmistrza Słubic Roman Siemiński oraz dr Martin Wilke nadburmistrz Frankfurtu.

Fot. Archiwum Fundacji na rzecz Collegium Polonicum