Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Słubic z dnia 29 stycznia 2018r.