Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Słubice i Frankfurt zapraszają do udziału w forum kształcenia

Zapraszamy podmioty działające w obszarze kształcenia osób w każdym wieku oraz zainteresowanych tematyką mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą na drugie Słubicko-frankfurckie forum kształcenia, które odbędzie się w poniedziałek, 26 listopada 2018 roku od 11.00 do 16.00, we frankfurckiej hali koncertowej.

Celem forum jest wspólne wypracowanie celów dla “Międzynarodowego Miejsca Kształcenia” oraz zdefiniowanie wyzwań w obszarze kształcenia. Impulsów do transgranicznej współpracy w zakresie edukacji dostarczą dwumiastu doświadczenia kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, który przy realizacji wspólnych projektów w dziedzinie nauki języka, orientacji zawodowej i interkulturowości współpracuje z landem Saara, a także z Belgią, Luxemburgiem i Francją

Podczas forum przedstawiony zostanie pierwszy raport w zakresie kształcenia obrazujący różnorodność ofert i możliwości kształcenia się w kontekście transgranicznym. Następnie uczestnicy wezmą udział w wybranym przez siebie tematycznym warsztacie. Warsztaty zajmować się będą głównie kwestiami tworzenia nieformalnych ofert w zakresie kształcenia, rozwojem kompetencji językowych oraz integracją dzieci z rodzin imigranckich.

Praca w grupach poświęcona będzie także kwestii wsparcia młodzieży w momencie wyboru zawodu oraz ich aktywizacji w obszarze zaangażowania społecznego. Wyniki drugiego forum kształcenia będą uwzględnione w procesie prac obu miast oraz odpowiednich gremiów w dziedzinie kształcenia.

Ponadto forum kształcenia powiązane jest bezpośrednio z „Forum pomysłów dwumiasta 2030”, które odbędzie się w dwumieście od 4 do 5 grudnia 2018 r. , a jego wyniki zostaną wykorzystane w aktualizacji Słubicko – Frankfurckiego Planu Działania.

Zgłoszenie do udziału w forum kształcenia możliwe jest do 23 listopada 2018 r. w Słubicko – Frankfurckim Centrum Kooperacji, telefonicznie pod numerem telefonu: 0049335 6069850 lub drogą elektroniczna na adres: katrin.becker@frankfurt-slubice.eu

Projekt "Dwumiasto nauki przez całe życie" (FKZ 01JL1518) wspierane jest przez Federalne Ministerstwo ds. kształcenia i badań naukowych w ramach programu "Kształcenie integruje" i z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Słubicko- Frankfurckie Centrum Kooperacji

Autor: Beata Bielecka | 26 listopada 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one