Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Z ZUS do sanatorium

Jesteś ubezpieczony, aktywny zawodowo, niestety stan twojego zdrowia pogarsza się i grozi niezdolnością do pracy? Wystąp do ZUS o skierowanie na rehabilitacje leczniczą.
ZUS wysyła Polaków do sanatoriów od ponad 20 lat. Od tego czasu z rehabilitacji skorzystało ponad 1,3 mln osób. Każdego roku w programie bezpłatnej rehabilitacji rentowej bierze udział ok. 80 tys. ubezpieczonych.

W 2018 roku skorzystało z niego ponad 90,5 tys. osób. Większość z nich (76,7 tys.) cierpiała na schorzenia narządu ruchu, układu krążenia (5,2 tys.) i problemy psychosomatyczne (blisko 3 tys.). Do sanatorium wyjeżdżają już nawet nastolatkowie, jednak najwięcej osób korzystających z rehabilitacji jest w wieku 50 – 59 lat. Bezpłatna rehabilitacja rentowa skierowana jest do osób aktywnych zawodowo, które w wyniku choroby lub urazu są zagrożone utratą zdolności do pracy.

Celem programu jest, aby zawczasu przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia umożliwiając tym samym ubezpieczonemu dalszą aktywność zawodową. Czas jest tu kluczowy, gdyż kolejne miesiące pracy mimo pogarszającego się zdrowia mogą przynieść nieodwracalne skutki. Aby uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą trzeba mieć stosowne orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS. Taki dokument orzecznik może wydać na wniosek lekarza prowadzącego leczenie przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy lub podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych. Jeśli orzecznik wyda pozytywną decyzję, zainteresowany otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację. Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków to blisko 80%.

Co ważne, osoba skierowana na takie leczenie nie ponosi żadnych kosztów związanych ze swoją kuracją, pobytem i dojazdem do uzdrowiska. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego, bowiem lekarz wystawi zwolnienie. Również czas oczekiwania na skierowanie jest krótszy niż w przypadku skorzystania z usługi w ramach NFZ. Osoby cierpiące z powodu chorób zawodowych bądź wypadków przy pracy kierowani są do sanatoriów już na kolejny turnus.

Obecnie ZUS prowadzi program rehabilitacji w prawie 100 ośrodkach rehabilitacyjnych, m.in. w Ciechocinku, Krynicy, Ustroniu, Nałęczowie, czy Kołobrzegu. W tym roku Zakład planuje podpisanie umów z kolejnymi placówkami. Istotny jest fakt, że z roku na rok rośnie skuteczność rehabilitacji leczniczej ZUS. Blisko połowa osób, które z niej korzystają wraca do pracy. Dla porównania, jeszcze w 2006 roku było to nieco ponad 28 proc., a w 2012 roku – ok. 38 proc. Niezdolności do pracy jest coraz rzadszym scenariuszem.

Więcej informacji jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą na stronie zus.pl/rehabilitacja

Informacja: Agata Muchowska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego

Autor: Beata Bielecka | 19 lutego 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one