Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Frankfurt nad Odrą opublikował po raz pierwszy „Raport na temat kształcenia” w Dwumieście

Do tej pory nie było tak obszernej i dokładnej publikacji, przedstawiającej krajobraz edukacyjny Frankfurtu nad Odrą. Oprócz zaprezentowania w formie graficznej i tabelarycznej danych liczbowych odnoszących się do 2017 roku raport koncentruje się na obszarach tematycznych związanych z ofertami kształcenia zaspokajającymi potrzeby mieszkańców w każdym wieku, rozwojem kompetencji językowych oraz zapewnieniem wykwalifikowanych pracowników.

Nad sporządzeniem „Raportu na temat kształcenia” pracowało Biuro ds. kształcenia w Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji, w ramach programu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych „Edukacja integruje”. Program ten wspiera jednostki administracji samorządowej w rozwoju i umacnianiu miejsc kształcenia. Miasto Frankfurt nad Odrą dostrzegło potrzebę opracowania dokumentu, który zebrałby wszelkie informacje w zakresie kształcenia oraz dałby podstawę do dalszej pracy nad rozszerzeniem ofert edukacyjnych. Ze względu na transgraniczny charakter Dwumiasta w raporcie znalazły się również informacje o polskim systemie edukacji, ofertach kształcenia w Słubicach oraz dane liczbowe w tym zakresie.

Raport ukazał się wyłącznie w języku niemieckim, jednakże opis wszystkich wykresów i tabel oraz podsumowanie wyników raportu zostały przetłumaczone na język polski. Poniżej prezentujemy informacje, które mogą być interesujące dla wszystkich mieszkańców Dwumiasta.

Autor: Beata Bielecka | 13 lutego 2019Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one