Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

600 tys. zł dotacji od gminy dla organizacji pozarządowych!

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak ogłosił dziś, 29 stycznia 2019 r.) konkursy dla organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, ochroną i promocją zdrowia, bezpieczeństwem publicznym, ratownictwem wodnym oraz upowszechnianiem kultury i sztuki. Największą część przeznaczonej kwoty, bo aż 340 tys. zł, gmina wyda na wspieranie działań profilaktycznych, żeby zapobiegać spożywaniu alkoholu i substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Temu mają służyć m.in. zajęcia pozalekcyjne, obozy szkoleniowe, zorganizowane formy spędzania wolnego czasu dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.

- Gmina co roku, na dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspierają samorząd w różnego rodzaju działaniach służących mieszkańcom, wydaje podobną kwotę. W ubiegłym roku było to dokładnie 610 tys. zł – przypomina burmistrz M.Olejniczak.  Przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński podkreśla, że się cieszy, że gmina przeznacza tak duże środki na wsparcie organizacji, które pomagają realizować zadania publiczne.

- Trzy konkursy dla organizacji pozarządowych, które już rozstrzygnięto, rozpisane były na dwa lata i dotyczyły realizacji zadań publicznych w 2018 i 2019 roku, związanych z kulturą fizyczną i sportem (przyznano 180 tys. zł), przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (15 tys. zł) i wsparciem trzeciego sektora (15 tys. zł). W ramach obecnie ogłoszonych konkursów do podziału jest 385 tys. zł, a 5 tys. zł jest nadal zarezerwowane dla organizacji zajmujących się ekologią – informuje Sabina Matkowska, kierowniczka Biura Spraw Społecznych w słubickim urzędzie miejskim. Oznacza to, że w tym roku organizacje pozarządowe dostaną w sumie 600 tys. zł dotacji.

W załącznikach znajdują się ogłoszenia o konkursach ogłoszonych przez gminę.

Autor: Beata Bielecka | 29 stycznia 2019Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one