Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Na tę gigantyczną inwestycje czekaliśmy od lat!

- Właśnie ruszamy z największym zadaniem inwestycyjnym w historii Słubic – ogłosił dziś, 17 sierpnia 2018 roku, podczas konferencji prasowej, prezes Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Kazimierz Góra. – Wielka radość! – dodał burmistrz Tomasz Ciszewicz przypominając, że gminna spółka pozyskała na tę inwestycję 35 mln zł unijnej dotacji. Cały projekt , który przewiduje m.in. modernizację sieci kanalizacyjnej oraz ponad 670 przyłączy, wyposażenie w system monitoringu 10 przepompowni ścieków i rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Słubicach, pochłonie ponad 68,5 mln zł.

W pierwszym etapie remontowana będzie sieć kanalizacyjna. Prace będą prowadzone na 45 ulicach, m.in. w centrum miasta. Co ważne, sieć kanalizacji sanitarnej będzie w większości remontowana metodami bezwykopowymi , co pozwoli ograniczyć użycie ciężkiego sprzętu, zminimalizować obszar prac budowlanych i zmniejszyć koszty. Część prac musi być też prowadzona tradycyjnymi metodami , co będzie się wiązało z koniecznością zamykania odcinków ulic dla ruchu samochodowego. Utrudnień kierowcy mogą się spodziewać od września.

Jak mówił Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniego Centrum Konsultingowego Euro Invest w Gorzowie, które będzie nadzorowało przebieg inwestycji, mieszkańcy będą na bieżąco informowani gdzie i w jakiej kolejności prowadzone będą prace. Harmonogram właśnie jest opracowywany. ZUŚW zapowiada też, że mieszkańcy mogą, podczas robót na poszczególnych odcinkach sieci kanalizacyjnej, czuć nieprzyjemne zapachy.

Renowacja sieci kanalizacyjnej będzie kosztować ponad 38 mln zł. To zadanie, wraz z remontem i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków, w bardzo dużym stopniu zwiększy bezpieczeństwo odbioru ścieków od mieszkańców i firm działających na terenie gminy. Ponadto sieć zostanie uszczelniona, co m.in. zmniejszy ilość awarii urządzeń i zdecydowanie ograniczy napływ nadmiernej ilości wód deszczowych i gruntowych do oczyszczalni. Tym samym spełnione zostaną unijne wymogi ekologiczne. Jak mówił Marcin Kupiec, właściciel firmy Cons Control System w Czerwieńsku, która wygrała przetarg, renowacja sieci kanalizacyjnej będzie prowadzona na dwa sposoby. Pierwszy z nich będzie prowadzony na kanałach grawitacyjnych systemem rękawa nasączonego żywicami epoksydowymi (posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną na ściskanie i rozciąganie oraz bardzo dobrą przyczepność do większości materiałów). Taki rękaw, po uprzednim przeprowadzeniu monitoringu, oczyszczeniu kanału i wyłączeniu go z eksploatacji, wprowadza się do rury. Rękaw, po uformowaniu i podgrzaniu wodą, utwardza się i szczelnie przywiera do wewnętrznej ścianki rury poddawanej renowacji, dopasowując się jednocześnie do jej kształtu.

Drugim sposobem renowacji, który zostanie zastosowany w kanałach ciśnieniowych, będzie metoda ciasnopasowana, tzw. U-liner. Specjalna, przygotowana fabrycznie rura z polietylenu jest formowana w kształcie litery „U”. Takie rury, mniejsze od powierzchni przekroju kanału, wprowadza się do naprawianego fragmentu sieci, a następnie pod wpływem dostarczania pary wodnej o wysokiej temperaturze rura powraca do swojej pierwotnej formy. W ten sposób zasklepione są wszelkie nieszczelności. Jeżeli jakieś fragmenty sieci nie będą nadawały się do zastosowania którejś z tych metod, prace będą prowadzone metodą tradycyjną, co oznacza, że odcinki rur trzeba będzie wymienić.

Prace budowlane związane z remontem sieci mają potrwać do końca kwietnia 2020 roku. W ramach inwestycji, na którą ZUŚW zaciągnął też pożyczkę w NFOŚiGW, będzie też rozbudowywana i modernizowana oczyszczalnia ścieków, projekt zakłada też renowację sieci wodociągowej, wdrożenie w spółce systemu informacji przestrzennej GIS, co podniesie jakość zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, utworzenie archiwum cyfrowego, inwentaryzację posiadanego majątku i zakup samochodów technicznych, m.in. do ciśnieniowego czyszczenia sieci i jej monitoringu.

Autor: Beata Bielecka | 17 sierpnia 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one