Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

OGŁOSZENIE o przyjmowaniu wniosków rolników o oszacowanie strat powstałych w wyniku suszy.

Urząd Miejski informuje producentów rolnych, że istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2018 roku. Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Lubuskiego będzie dokonywała szacowania strat zgodnie z monitoringiem suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy.

Szacowanie strat może nastąpić tylko na kategoriach gleb zagrożonych suszą i dotyczyć wyłącznie upraw wskazanych w monitoringu suszy. Z proponowanej pomocy Państwa będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy, w których gospodarstwach straty spowodowane suszą wyniosą powyżej 30% średniej produkcji z ostatnich 3 lat w całym gospodarstwie rolnym (łącznie z produkcją zwierzęcą). Według drugiego i trzeciego raportu,   obejmującego okres od dnia 01 kwietnia 2018 r. do 10 czerwca 2018 r. stan zagrożenia suszą obejmuje następujące uprawy: zboża jare, zboża ozime ,krzewy owocowe, truskawki. Susza występuje na glebach I i II kategorii (gleby bardzo lekkie, lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek gliniasty lekki. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.

Autor: Krzysztof Gancarz | 15 czerwca 2018

Załączniki do pobrania:

Wróć Drukuj

facebook google plus one