Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Na sesji o sporcie i ochronie przeciwpowodziowej

Wyższe stypendia sportowe, wieloletni program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i stan przygotowań do modernizacji wałów przeciwpowodziowych – o tym między innymi była mowa podczas sesji słubickiej rady miejskiej 30 listopada.

Pierwszym tematem, o którym decydowali radni był przedstawiony im przez kierowniczkę Biura Spraw Społecznych Sabinę Matkowską „Program Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019”. Przyjęty został jednomyślnie.

Takie są priorytety

Wśród zadań realizowanych wspólnie przez gminę i stowarzyszenia jest m.in. wspieranie i upowszechnianie kultury, sportu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologia i ochrona zwierząt, działalność na rzecz organizacji pozarządowych, a także promocja i organizacja wolontariatu. - Istotnym jest fakt, że program ma charakter otwarty. Zakłada on możliwość uwzględniania nowych form współpracy oraz ogłaszania konkursów na zadania nie wykazane jako priorytetowe, a stanowiące zadania publiczne określone ustawą – podkreślała S. Matkowska. Dodała, że program po raz pierwszy jest programem wieloletnim, na prośbę stowarzyszeń, co ułatwi im działalność.

Stypendia dla sportowców

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, przyznawania nagród i wyróżnień. Zdecydowali, że za osiągnięcia w międzynarodowych zawodach można przyznać 3 tys. zł nagrody, w zawodach rangi mistrzostw Polski - 1500 zł. Ustalili też kwoty miesięcznych stypendiów sportowych. Na przykład zawodnik, który zajął od I do III miejsca w zawodach rangi mistrzostw Polski otrzyma stypendium w wysokości 250 zł, zawodnik kadry narodowej – 200 zł. Pełna informacja o stypendiach i nagrodach znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy- www.slubice.pl

Co z inwestycją na wałach?

Burmistrz Tomasz Ciszewicz przedstawił podczas sesji informacje na temat przygotowań do realizacji gigantycznej inwestycji przeciwpowodziowej, którą będzie realizował w Słubicach Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Za 113 mln zł zostanie zmodernizowanych blisko 6 km istniejącego wału przeciwpowodziowego i budowany będzie nowy wał okrężny o prawie takiej samej długości. Oprócz tego przebudowany zostanie m.in. ponad 4 km Czarny Kanał i ponad 2 km Racza Struga. W ramach tej inwestycji zostanie również zmodernizowany ponad 1 km sieci melioracyjnej. Planowano, że prace potrwają ok. 4 lata, ale jak mówił  burmistrz, inwestorzy zapowiedzieli, że z powodu presji ekologów, będą musieli robić trzy-czteromiesięczne przerwy. To może spowodować, że inwestycja ta się przedłuży. Firma Energopol, która wygrała przetarg, przekazała informacje, że chce rozpocząć prace z początkiem roku. Zacznie od strony Drzecina i ulicy Powstańców Wielkopolskich. Wały w centrum miasta mają być modernizowane w późniejszym czasie. Na ich budowę piasek i żwir będzie wożony z kopalni w Rybocicach i Maczkowie, w rezerwie jest też kopalnia w Kunowicach.

Autor: Beata Bielecka | 1 grudnia 2017Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one