Słubice

 • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
 • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
 • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
 • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Spis kart usług

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

 1. REJESTRACJA URODZENIA
 2. REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWA
 3. REJESTRACJA ZGONU
 4. UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
 5. SPROSTOWANIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
 6. USTALENIE, ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
 7. WPISANIE AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ DO POLSKICH KSIĄG
 8. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
 9. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
 10. ZAŚWIADCZENIE O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
 11. ODPIS ZUPEŁNY, SKROCONY, WIELOJĘZYCZNY AKTU STANU CYWILNEGO
 12. ZAMELDOWANIE W MIEJSCU POBYTU STAŁEGO
 13. ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
 14. ZAMELDOWANIE W MIEJSCU POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
 15. WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE
 16. WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
 17. UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH Z UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
 18. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI
 19. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
 20. WYDANIE ORAZ WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
 21. WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
 22. REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW
 23. WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

 

Drukuj

facebook google plus one