Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Statystyka

STATYSTYKA WYDZIAŁU
Dane kwartalne - wg stanu na dzień 30 września 2017 r.

 

 

Działalność gospodarcza
 
Status wpisu w CEIDG
Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności w Gminie Słubice
Wykreślony
1182
Zawieszony
214
Aktywny
1556
Działalność nierozpoczęta (data rozpoczęcia działalności we wniosku jest datą przyszłą)
2
Nie rozpoczął działalności
6
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
 
64

 

Działalność gospodarcza
 Status wpisu w CEIDG
Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w Gminie Słubice
Wykreślony
1092
Zawieszony
190
Aktywny
1334
Oczekuje na rozpoczęcie działalności
2
Nie rozpoczął działalności
5
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółki cywilnej

60

  

Transport
 
Liczba wydanych
licencji / zezwoleń
Licencji uprawniających do wykonywania transportu drogowego – taksówką
 
67
Zezwoleń uprawniających do wykonywania transportu drogowego – przewozy regularne
 
10

 

Alkohole
 
Liczba wydanych
zezwoleń
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu A do 4.5% zawartości alkoholu 
 
188
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu   B pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
 
134
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu C pow. 18 % zawartości alkoholu 
 
136
 
Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (z wyjątkiem piwa) ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr LVIII/472/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. 
·     detal 110
·     gastronomia 80

 

Drukuj

facebook google plus one