Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Statystyka

STATYSTYKA WYDZIAŁU
Dane kwartalne - wg stanu na dzień 31 marca 2018 r.

 

 

Działalność gospodarcza
 
Status wpisu w CEIDG
Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności w Gminie Słubice
Wykreślony
1274
Zawieszony
204
Aktywny
1573
Działalność nierozpoczęta (data rozpoczęcia działalności we wniosku jest datą przyszłą)
1
Nie rozpoczął działalności
7
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
 
67

 

Działalność gospodarcza
 Status wpisu w CEIDG
Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w Gminie Słubice
Wykreślony
1180
Zawieszony
177
Aktywny
1350
Oczekuje na rozpoczęcie działalności
1
Nie rozpoczął działalności
6
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółki cywilnej

62

  

Transport
 
Liczba wydanych
licencji / zezwoleń
Licencji uprawniających do wykonywania transportu drogowego – taksówką
 
65
Zezwoleń uprawniających do wykonywania transportu drogowego – przewozy regularne
 
6

 

Alkohole
 
Liczba wydanych
zezwoleń
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu A do 4.5% zawartości alkoholu 
 
190
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu   B pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
 
141
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu C pow. 18 % zawartości alkoholu 
 
144
 
Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (z wyjątkiem piwa) ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr LVIII/472/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. 
·     detal 110
·     gastronomia 80

 

Drukuj

facebook google plus one