Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego w Słubicach na Osiedlu Świerkowym 2D wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Słubice, Osiedle Świerkowe 2D/1:
a) wyodrębniona nieruchomość lokalowa o powierzchni 393,92 m², zapisana w księdze wieczystej nr GW1S/00032064/4,
b) z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej obejmujący części wspólne budynku i prawo własności gruntu - działki nr 274/4 o powierzchni 1353 m² wynoszący 23101/100000 części zapisany w księdze wieczystej nr GW1S/00031448/3 oraz udział wynoszący 4/149 części w działce nr 274/6 o powierzchni 4150 m² stanowiącej podwórze zapisany w księdze wieczystej nr GW1S/00031452/4,
c) cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w podwórzu 1 250 000 zł.,
d) wadium w wysokości 100 000 zł.

Przetarg odbędzie się 28 marca 2019 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 22 marca 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Autor: Tomasz Horbacz | 8 stycznia 2019

Załączniki do pobrania:

Wróć Drukuj

facebook google plus one