Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Burmistrz Słubic ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 1 m. Słubice przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Władysława Łokietka.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium wraz z podaniem w tytule przelewu numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2018 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.

 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

lp.

położenie

numer działki

powierzchnia

cena wywoławcza nieruchomości netto

wadium

1

skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego
i Władysława Łokietka Słubice

1053/4

0,1140 ha

279.000,00 zł

30.000,00 zł

 

Autor: Tomasz Horbacz | 5 lutego 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one