Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Burmistrz Słubic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej szkole stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 11 - Rybocice.

Przetarg odbędzie się 26 stycznia 2018 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.

Lp.

położenie nieruchomości

 

 

nr ewid. działki

powierzchnia działki

 

(m²)

powierzchnia użytkowa budynku

 

(m²)

cena wywoławcza nierucho-mości

(zł)

wadium

 

 

(zł)

1.

Rybocice 20A

132/3

258

94,30

30 000

5 000

Przetarg odbędzie się 26 stycznia 2018 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu Miejskiego w Słubicach  prowadzone przez w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 22 stycznia 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

System Informacji Przestrzennej

Mapa Gminy Słubice

Autor: Tomasz Horbacz | 4 grudnia 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one